Upplysningskampanj om hepatisk encefalopati

Hepatisk encefalopati

Hepatisk encefalopati (HE) är en allvarlig komplikation till levercirros. Förekomsten är svårbedömd och troligtvis underskattad, men det beräknas att minst 5.400 svenskar kan ha levercirros och upp till 40% av dessa, drygt 2.000 personer, kan vara drabbade av HE. Det är ett tillstånd som alltför ofta förbises av sjukvården då symptomen, såsom förvirring och personlighetsförändring, lätt kan tillskrivas andra orsaker. Nu finns användbar information från Riksföreningen Hepatit-C om HE; för patienter, anhöriga och beslutsfattare att ladda ner från föreningens hemsida. Målet är att främja en tidig och korrekt diagnos, vilket är en förutsättning för bästa möjliga vård och gör en stor skillnad för alla inblandade.Läs mer på https://hepatitc.org.

Opslået af Riksföreningen Hepatit C på 17. december 2017

Hepatisk encefalopati (HE) är en allvarlig komplikation till levercirros. Förekomsten är svårbedömd och troligtvis underskattad, men det beräknas att minst 5.400 svenskar kan ha levercirros och upp till 40% av dessa, drygt 2.000 personer, kan vara drabbade av HE. Det är ett tillstånd som alltför ofta förbises av sjukvården då symptomen, såsom förvirring och personlighetsförändring, lätt kan tillskrivas andra orsaker. Nu finns användbar information från Riksföreningen Hepatit-C om HE; för patienter, anhöriga och beslutsfattare att ladda ner. Målet är att främja en tidig och korrekt diagnos, vilket är en förutsättning för bästa möjliga vård och gör en stor skillnad för alla inblandade.

HE uppstår när levern inte längre kan avlägsna toxiner från blodet. Toxinerna når därför hjärnan, vilket ger upphov till en rad symptom som påverkar såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Exempel på symptom kan vara minnessvårigheter, dåligt omdöme, dålig koordination och dålig andedräkt.

Tillsammans med den europeiska patientföreningen European Liver Patients Association, ELPA, har Riksföreningen Hepatit C tagit fram informationsmaterial om HE.

Läkemedelsföretaget Norgine har stött kampanjen med finansiering. Materialet består av två delar, som finns att ladda ner från Resurser

Patient-Leaflet_SWE_print

Information om vad HE är, vilka symptomen är och hur det kan behandlas.

Hepatisk encefalopati i Sverige

Information om konsekvenserna av HE för patienten, dess anhöriga och samhället. Tydliga uppmaningar till beslutsfattare, sjukvårdspersonal samt patientföreningar kring hur de kan förbättra omhändertagandet. De tre tydligaste hindren till en bättre vård förklaras.