Uppdatering om vad som gäller- Hepatit C

Nu har alla rätt till behandling utan kostnad.

Och detta oavsett fibrosgrad. Att inte alla kan få på en gång beror på att sjukvården inte har resurser.
Så beroende på var du bor bör du själv höra av dej till din närmaste
infektionsmottagning för att kolla läget. Behandlingen botar i stort sett alla som sköter sin medicinering. Ett piller om dagen i 3 mån.

Du kan smittas igen med Hepatit C. Du blir inte immun efter behandlingen. Undvik att utsätta dej för risk.

Tatuering, Piercing i utlandet om du injicerar undvik orena/dela nålar.

När du fått behandling har levern en självläkande förmåga som gör att om din lever inte är alltför skadad kan den läka sej själv.
Det är bra att alla får behandling för att undvika skrumplever och levercancer som sjukdomen annars kan orsaka.

Nu tas blodsmittesmärkningen i journalen bort, istället utgår man från att allt blod kan vara smittat. Och stigmat med att ha en sjukdom som Hepatit eller
HIV blir inte lika kännbart för smittade i mötet med vården. Du som är gravid får fortfarande behålla märkningen detta för att skydda ditt ofödda barn.