Rätten att bli frisk

Nu kommer alla att få få sin behandling så filmen är lite inaktuell men berättar om hepatit c med utgångspunkten patienten.