Rätt till behandling mot Hepatit c

Rätten att bli frisk är vårt budskap. Vikten av en nationell handlingsplan och allas rätt till en behandling av Hepatit C.
Omkring 45 000 människor i Sverige lever med Hepatit C. Nu finns nya läkemedel som kan bota upp till 95-100% av patienterna, men långt ifrån alla får behandling.

www.hepatitc.org

Rätten att bli frisk

 

Förhoppningar inför framtiden

Förra året kunde vi se att det kom in fler behandlingsläkemedel på marknaden. I år eller senast nästa år kommer ytterligare några nya läkemedel att introduceras på marknaden. Det är bra att konkurrensen ökar för då blir priserna lägre med fler aktörer på marknaden. Det blev ingen ändring i beslutet från Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket (TLV) som kom i december förra året ang vilka kategorier av patienter som ska få behandling. Fortfarande till vår besvikelse står man fast vid att behandling får man först vid leverstatus F2-F4 och inte F0-F1. Sedan får kvinnor behandling som ska genomgå konstgjord befruktning samt en del sk behjärtansvärda fall. Man måste se till hur sjukdomen hepatit C påverkar hela människan och inte endast se till levern.

Vi i styrelsen kommer jobba vidare med politikerpåverkan för att få till stånd en nationell strategi i Sverige för att eliminera hepatit C. Det behövs ett långsiktigt beslut med medföljande finansiering för att eliminera sjukdomen. Alla SKA få en behandling som VILL och KAN!

Utdrag av verksamhetsplan: Opinionsbilda mot höga kostnader för Hepatit C läkemedel. Tydliggöra att dagens kostnader begränsar möjligheten till behandling.
Opinionsbilda för lägre priser på Hepatit C läkemedel och en nationell handlingsplan och behandling till ALLA.

I slutet av juni kommer ordförande Suzanne Borén-Andersson och vice ordförande Tove Frisch träffa stadssekreteraren Agneta Karlsson på Socialdepartementet för att diskutera vikten av en nationell strategi.

I närtid har NT-rådet, som beslutar om direktiven för läkemedelsbehandlingen av hepatit C, en översyn och då hoppas vi genom påtryckningar att få till stånd en ändring av vem som ska få behandling.

Vi försöker även väcka opinion genom olika debattartiklar och synas i sociala medier. Dela gärna våra inlägg på Facebook vidare för spridning av information.

Medlemmar är viktiga för en patientförening

Utan medlemmar ingen förening. Bäst stödjer man en patientförening genom att bli medlem. Vi är otroligt tacksamma för ditt stöd!
Har du idéer på hur vi kan bli fler så tveka inte att kontakta oss via mail till info@hepatitc.org.

Är du intresserad av styrelsearbete – kontakta oss!

Det finns mycket som vi kan göra för att väcka opinion innan alla som vill och kan får behandling, men till det krävs resurser i form av volontärer.

Är du intresserad att göra en insats eller bli styrelseledamot kontakta gärna ordförande Suzanne Borén-Andersson via mobil 070-648 0947 eller mail info@hetatitc.org