Toppmötet om hepatitsjukdomar, World Hepatitis Summit, i Sa᷉o Paulo, november 2017

Toppmötet började redan den 30 oktober, lite i förskott, med ett förmöte.  Vi delades in i språkgrupper och informerades om världsläget inom hepatitforskningen. Vilka mediciner kommer inom kort, kommer det vaccin, finns det snart bot? Det fanns också en session om rörelsen Nohep.

Den 31 oktober var det WHO och WHA i talarstolarna liksom öppna sessioner för kontaktskapande, s k networking, och jag blev intervjuad för Committed to Cures räkning.

Det ”riktiga” mötet började sedan den 1 nov med deltagare från hela världen.

1/11:    Apropå eliminering av hepatit C till 2030: Lösningarna finns redan. Decentralisera beslut och använd de redskap ni har. UNITAID hävdar att alla länder måste delta i elimineringen och hälsoministrar måste få stöd via skatten. Det är ett politiskt beslut att bota människor från denna sjukdom. En mängd patienter talade också om sin situation både via länk och i egen person. Den brittiska regeringen har redan LOVAT att klara uppgiften att bota alla till 2030. 194 länder har skrivit under WHO:s deklaration om 2030 – även Sverige, som jag tror alla vet. Det förpliktigar. Jag har en hel del detaljinformation om hur situationen ser ut i olika länder men denna publicerar jag inte här.

DIAGNOS är nu vårt viktigaste mål, sedan många länder börjar få ordning på behandlingstakten.

2/11:    En hel del information om hepatitsjuka barn, gravida eller drogberoende, både behandling, vård och prevention. Alla måste få hjälp. Denna andra dag handlade i hög grad om enskilda länders situation och specifika problem och lösningar.

3/11:  Charles Gore informerade om hur vi kan gå till väga för att minska kostnaderna och öka tillgängligheten.

När patienter får hälsobesked måste dessa framstå som rationella, begripliga. Där finns mycket stor förändringspotential. Både Charles Gore och WHO talar om vikten av klarhet i alla led, t ex att ha ”färre” resurskällor men tydligare och fler mål, att prioritera med andra ord. Se helheten, fragmentera inte arbetet med att hjälpa patienter. Tänk hela tiden: Hur ska vi nå (alla innebörder av ordet) patienterna? Prioritera hållbara beslut.

Ett gott råd till alla som arbetar med hepatitsjukdomar: Homie Razavi och CDA Foundations hemsida!!! Där finns utmärkta bilder på hur mycket vi tjänar på att snabbt behandla alla. Där kan vi också se vad vi behöver göra i Sverige.

WHA har också publicerat resultaten om stigma i världen. Det visar sig att stigmatiseringen av patienter med hepatit är ALLRA VÄRST I AMERIKA (syd och nord)!

Detta är en kort och schematisk information om vilka ämnen som var uppe på detta toppmöte men mycket givande var naturligtvis alla de specifika kunskaper vi fick om olika länder runt om i världen. T ex fick jag veta att hälsoministern i Togo, kvinna och feminist, också är oerhört engagerad i hepatitsjukdomar och tätt arbetar samman med NGO och patienter. Ett stort antal av världens hälsoministrar var också på plats på detta toppmöte. Vi i RHC lyckades inte ens få en politiker av lägre ”rang” än hälsoministerns att komma dit.

Med varma hälsningar till alla HCV-patienter i Sverige.

JAG HOPPAS ATT NI VET ATT ALLA PATIENTER NU FÅR DEN NYA MYCKET EFFEKTIVA OCH HELT BIVERKNINGSFRIA BEHANDLING, SOM BARA TAS I TABLETTFORM I 12 VECKOR.

Tack för ordet!

Tove Frisch