ELPA University 4e och sista perioden

ELPA University 4e och sista perioden

Vi installerades på det helt nya hotellet Bristol i Sarajevo, 12-16 mars, 2017, där inget var sig likt. T ex tryckte man inte ner eller upp hissen inifrån utan bara utifrån. Därefter kom ”rätt” hiss och tog en dit man skulle. Det tog tid att vänja sig vid alla finesser och inte vet jag om det är så mycket bättre än det gamla systemet, mera nytt än nyttigt, tror jag.

Däremot var denna sista period för Michael Mogensen och mig på ELPAs universitet riktigt givande. Huvudtemat denna fjärde period var IMPACT – INFLYTANDE, PÅVERKAN (vilket i och för sig är ledstjärna för alla de fyra perioderna men denna gång mer explicit och vi talade mer om direkta metoder för påverkan genom tal och skrift).

Här en kort sammanfattning: av intensiva dagar:

Achim Kautz talade om hur man skulle påverka makthavare och hur vi skulle reducera hepatitsjukdomarna men universitetets första dag handlade just om det som är min yrkesspecialitet, nämligen retorik, konsten att tala men också uppträda på ett sätt som faktiskt påverkar åhöraren.

Vad vi tidigare arbetat med, och som jag berört i tidigare artiklar, är fortfarande aktuellt eftersom arbetet med regeringar och ansvariga går trögt, trots att man är tydlig och påläst. Det som därför gällde denna första dag var framför allt att hitta nya, goda argument och att, som vanligt, SMART-anpassa (Specific, Measurable, Accepted, Realistic, Time) sina metoder.

Jag talade kort om Aristoteles och Cicero och deras retoriska knep och andra talade om sina sätt att berätta om de pedagogiska frågor, som är bra att ha i bakhuvudet när man vill påverka, såsom när, var, vad, hur, varför, vem och för vem?

Julio Burman talade t ex om de tre H-na: Hjärta, huvud, händer! D v s hur göra ting med empati och så att det känns bra för t ex patienten, hur göra det med förnuft och intelligens och med vilka metoder, d v s hur ser praktiken ut. Både Antikens filosofer, pedagogiken och Burman rör sig i grunden runt samma huvudproblem, nämligen SMART-anpassning av verksamhet och behandling.

Av världens 170 miljoner hep C-smittade vet bara 25 % om att de är smittade och bara 3 ynka % är botade – vilket talar för att vi ännu länge kommer att behöva alla retoriska knep vi kan leta upp för att få makthavare att förstå. I stället för ”min” variant, d v s den klassiska retorikens, med Inventio, Dispositio, Elocutio, Memoria och Actio föreslog Burman i talet om de tre H:na en annan tillvägagångsmodell, när du skriver eller planerar ditt tal, nämligen: ”Hook, Intro, Body, Conslusion”, d v s fånga upp och få publiken att haja till, kanske med en fråga eller en provokation, presentation av ämnet och bakgrund, huvudinnehåll och sammanfattning.

Nästa dag talade Paul Dalton-Borge bl a om Fun theory, d v s hur man kan fånga åhörarnas intresse med hjälp av komik eller oväntade lustigheter, genom att vända på perspektiv och få folk att reagera när de ser något de aldrig sett eller kopplat ihop tidigare, t ex visade han Odenplans tunnelbaneuppgång, i vilken trappan var ett piano, så att det för varje steg folk tog kom olika toner. Då många sprang upp och ner blev det förstås roliga kakofoniska tonkombinationer. Han menar att humor och känsla måste till, ett strikt rationellt budskap fungerar inte alls. Du kan tala med folk om rökning i statistiska och förnuftiga termer och folk går ut ifrån rummet direkt till rökrutan. Visa i stället bilden på ett barn, ditt barn, och skriv ”detta är en av orsakerna att sluta röka”, så blir effekten helt annorlunda.

Den sista dagen fick vi alla våra kursdiplom; Certificate of completion for the Impact programme modules 1-4 2016/17. Nu väntar nya deltagare på att den måhända sista årskullen ska få påbörja sina studier.

Vid pennan

Tove Frisch