EASL LEVERKONGRESS

EASL LEVERKONGRESS I BARCELONA, 2016

12 april

Norgene om HE (hepatisk encefalopati)

Äntligen har HE nu uppmärksammats som viktig och mycket ödesdiger följd av hepatit C. Med ny uppmärksamhet och nya rön har Norgene deltagit i den ”Driving Change” som nu inleds för att undvika, förbättra vården för och höja medvetandet om detta tillstånd.

Rajiv Jalan, professor

HE har inte bara en orsak utan många. Det kan uppstå p g a hyperammonemi, neuroinflammation, cirrhos eller bakterier etc. Även systemisk inflammation kan orsaka HE.

Forskning pågår med möss för att ta reda på huruvida tillskott av ammoniak hjälper eller stjälper. Hypertension verkar också hänga samman med åkomman och kan kanske botas på liknande sätt. Är det bakterier eller dessas produkter som orsakar HE? Troligen bör dock ammoniakhalterna minskas.

Kevin Mullen, läkare

För att veta om en patient har hyperammonemi måste ureavärden tas. Hos cirrhospatienter fungerar inte ureasystemet som det ska, glutaminvärdet ökar och man forskar om huruvida detta leder till abnorm bakteriell förökning.

Gilead om lokala ansträngningar för bättre vård

De arbetar med de 5 C:na:

C-hep c-virus

Cirrhosis

Cancer

Cemetery

Cure

Ingo van Thiel talade om det lokala arbetet i Tyskland. Där har de gjort små piratundersökningar, som jag tycker låter fantastiskt vettiga och spännande. Han menar att innan nationella planer och strategier tillåter, kan man ändå påbörja initiativ som att t ex låta alla på en akutmottagning eller alla hos en allmänläkare e d testas för hepatit c och därav dra vissa slutsatser om prevalens (förekomst).

13 april

ELPAs stora möte

Tatjana Reic, Elpapresident

Ingen får lämnas utanför. Nyckelord för arbetet bör vara lära, höra, förbinda

När det gäller förebyggande vård är det viktigt att också tänka på att vi genom att förebygga hepatitsmitta, också förebygger cancerförekomst.

Charles Gore, WHA-president

Sätt press på era länder att utveckla nationella strategier och en nationell aktivitetsplan. Detta måste göras för att vi skall nå målet att utrota sjukdomen hepatit C till 2030, vilket är det gemensamma strävandet för ELPA, EASL, WHO, WHA. Även Rafael Bengoa, ekonom talar om vikten av NP.

Achim Kautz, policyexpert,

Han har tillsammans med andra startat The Eco-Hep-project, en holistisk, ekonomisk modell att användas för att utröna varje enskilt lands speciella vinster och förluster med införandet av ”bot till alla”. Detta för att de har kommit underfund med att situationen i de olika länderna ser väldigt olika ut. Försäkringssystem, folkgrupper, riskgrupper, regeringar etc varierar stort. Detta är ett sätt att få utmärkt överblick över de ekonomiska vinster som kan göras genom att låta alla som diagnosticeras få behandling direkt. Jag kan nämna att vi i Sverige är ett av de fyra första länderna , efter Tyskland, att få delta i en sådan undersökning. Jag kommer i juni att ha mer att berätta om detta projekt, enligt den tidsplan vi nu arbetar med.

Jeffrey Lazarus, professor

”Hep-Core”-projektet

CORE står för Community, Opinion, Recommendations och Experts. ELPA har 27 deltagarländer, några av dem mycket små och därför är det nödvändigt att aktivt arbeta med att få med alla, att framsteg gynnar även de små länderna.

Strategier att jobba efter: who, where, what, how, financing, future. Målet är 90 % prevention och 65 % stoppade dödsfall. Detta är deras syn på vad som avses med ”utrotning” av hep c.

Patrice Cacoub, professor

Det holistiska perspektiv som nu fler och fler förespråkar är även denne mans grundtes. Systemiska sjukdomar påverkar hela kroppen och vi kan dö av hep c även utan leverskada. Systemiska, immunologiska sjukdomar kan ge många skador och medföra svårt lidande, t ex är blodcancer en sådan risk.

Paneldiskussion med fyra olika forskare

Hepatit C-viruset sitter också i hjärnan, visar forskningen. Man talar ofta om lever och njurar men inte om viruset i hjärnan – även om jag, Tove Frisch och medlem i RHC:s styrelse, alltid har hävdat detta. De har gjort en fantastisk film om de extrahepatiska tillstånd vi patienter kan råka ut för. Filmen borde visas på alla kliniker, för alla patienter och i alla skolor. Jag ska försöka få ett exemplar av filmen så att vi kan visa den på ett möte. De berättade också att 75 % INTE VET att de är smittade med hep C. Det innebär alltså ett enormt mörkertal och en oerhörd arbetsbörda, särskilt med tanke på att vi nu arbetar för att utrota hep c till 2030. Vi måste finna alla dessa potentiella vårdhavare och ge dem nya behandlingar! Alla de immunsystemskador som uppstår kostar sjukvården stora summor och kopplas inte alltid till sjukdomen hep c, trots att dessa skador finns i hela kroppen och har sitt ursprung i just hep c. T ex har vi 30% större risk att få stroke.

14 april – ELPA-möten av olika slag om interna frågor och handlingsplaner, ekonomi etc

15 april

Jag fick testa den pinfärska fibroscanapparat som nu kommer på marknaden. Den är inte hälften så stor som den gamla, mer exakt och visar även steatos (fettlever) och bild på levern och dess utseende i förhållande till sjukdomsgrad. Det var riktigt spännande och flera ickepatienter fick en chock (stora magar i riskzonen) över att finna att de hade rätt avancerad fettlever. Dags att byta livsstil, förstod de, mindre alkohol, bättre mat och mera rörelse. En del hade betydligt högra värden än vi som är patienter. Det blev ett uppvaknande.

Behandling när?

England, Skottland, Tyskland, Portugal och Slovenien behandlar från F0, Israel F3-F4 men hoppas få igenom F2 i år, Rumänien gammal behandling med interferon från F4, Bosnien ingen behandling i princip, Turkiet oklart, Ukraina totalkris, i princip ingen, Österrike F2, Bulgarien F3 och F4 på pappret, i realiteten ingen, Kroatien, detsamma som Bulgarien, Finland – skandal – använder fortfarande gamla behandlingar!!!!! Och knappt F3, F4, Italien F3, F4, såvida patienten inte har extrahepatiska tillstånd för då behandlas denna genast, Nederländerna, F3, F4, Makedonien, HOPPAS få F3, F4 i sommar.

Upprörande är att Sverige ligger så långt bakom länder som t o m Slovenien!

Tove Frisch, (fil dr) och patient