Rapporter

EASL i Amsterdam, 2017

Vi var tre personer från styrelsen, förutom jag själv; Suzanne Borén-Andersson och Michael Mogensen, på årets EASL-kongress i Amsterdam. Den pågick mellan 19 och 23 april. Som brukligt är, var även viktiga ELPA-möten inkluderade i perioden, dock koncentrerade till 20 och 21 april. Det är främst om dessa jag här tänker rapportera.

20 april

ELPA:s symposium den 20/4 hade titeln Nya horisonter för leversjukdomar.

Anna Lok, professor på universitetet i Michigan, delaktig i arbetet med WHO om leversjukdomar, talade om framtida behandlingar för hepatit B.

Jean-Michel Pawlotsky, professor på universitetet Paris-Est, talade om de risker som har nämnts ibland med de nya hepatit C-medicinerna, de s k DAA. Det sägs att dessa kan öka risken för senare HCC, levercancer. Dock framgår detta egentligen inte av den forskning han åberopar. Det finns några få undersökningar som skulle kunna ge belägg för detta påstående men de allra flesta visar på motsatsen. Han gav oss också ett mycket bra tips: Om vi undrar eller ställer oss frågor om vad vi skall göra som hepatit C-patienter, kan vi googla på University of Liverpool. Han säger att detta är den mest informativa hemsidan för dylika frågor.

Robert Mitchell-Thain, informations- och utvecklingsansvarig i PBC-stiftelsen i Skottland, den enda i sitt slag, talade om flera sällsynta och obotliga leversjukdomar, om PBC förstås, PSC och om autoimmun hepatitsjukdom. PBC är det 90 % kvinnor som får. 42 % av dessa har även ytterligare en leversjukdom. PSC däremot är det dubbelt så många män som kvinnor som drabbas av. 80% av dessa patienter har också IBD, en inflammatorisk tarmsjukdom och de lever i snitt bara till 21 års ålder. De som har autoimmun hepatit måste medicinera hela livet. Om denna sjukdom talade även andra forskare från Spanien och Tyskland.

Därefter talade flera av medlemmarna i ELPA om vad ELPA faktiskt gör för dem med leversjukdomar, om ELPA University, den utbildningssatsning som jag och Michael redan har gått igenom, om vårt svenska projekt om HE, om vårt projekt Hep-Core, vars vetenskapliga ledare är professor Jeffrey Lazarus från bl a Köpenhamns universitet (han delar sin tid mellan Danmark och Spanien).

Sist men inte minst talade Ingo van Thiel om vikten av att utöka patientinflytandet avsevärt överallt i processen, i forskningen, i de politiska besluten och på sjukhusen.

21 april

WHO

Marc Bulterys, expert på HIV och AIDS på UCLA, universitetet i Los Angeles, USA, talade här om hepatit B, om att säkra blod, ”harm reduction” förebyggande och underlättande vård för redan sjuka, behandlingsalternativ, förekomst och dödsfall.

Han talade även om hepatit C, om att priserna på DAA nu sjunker drastiskt, delvis på grund av så kallade ”generics”, generiska läkemedel, d v s med samma ingredienser och samma verkan men mycket billigare. Över en miljon människor har nu blivit botade, eller rättare sagt behandlade men dessa siffror är numera, glädjande nog, nästan desamma, med hjälp av DAA: Han talade också om det visionära programmet Nohep, om migranter som högriskgrupp för hepatitsjukdomar och att de därför borde erbjudas behandling direkt efter diagnos. Han uppmanade oss också att anmäla oss till det andra mastodontiska toppmötet om hepatit och leversjukdomar som äger rum i Brasilien i höst. Vi är två, ovan nämnda Suzanne och jag, som åker dit. Där träffas specialister, forskare, politiker, patienter och NGO från hela världen. Jag återkommer med rapport efter det mötet i november 2017.

Därefter avhandlades i tur och ordning fallet Schweiz, projektet ECHO i bl a Mexico och till sist talade Yvan Hutin, också han från WHO, om hepatit B och C och om HCC, levercancer. Han ställde mycket tankeväckande frågor inför forskningsförsök inom dessa sjukdomar, nämligen: 1 Vad beror leverskadorna på (alla patienter reagerar olika), är det HBV eller HCV eller annat? 2 Vad orsakar HCC? 3 Är de diagnoser som ställs verkligen korrekta?

Viktiga frågor att bära med sig in i framtida forskningsprojekt men också till toppmötet med experter och forskare i Brasilien i höst.

Vid pennan

Tove Frisch