Provtagning för hepatit C

Provtagning för hepatit C i Stockholms läns landsting har ökat med drygt 3200 prover under 2017. Ökningen ligger till största delen i Beroendevården som mer än dubblerat sin provtagning.
Om Hepatit c ska elimineras till 2030 är det viktigt att den största gruppen smittade som är injektionsmissbrukare får behandling.
 
https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/smittskydd/statistik/hepatit-c/namnardata.pdf