”Postkongress” på Hilton Slussen den 21/3, 2019

Jag, Tove Frisch, Leylufter Deniz och Annmari Rosenstam besökte häromdagen en föresläsningsserie om HIV, arrangerad av Mediahuset i Göteborg AB. Moderator var Anders Sönnenborg, som gjorde ett utmärkt arbete. Han var klar, redig och kunnig.

Flera föreläsare talade om, i tur och ordning, HIV-reservoarer i lymfkörtlar hos ”elitkontrollanter” och tidigt behandlade, TBA, ”Supersize me – BigMac versus DTG”, ART till fertila kvinnor och till sist Fauci – eliminering av HIV i USA.

Den första och de två sista föreläsarna gav mest i betydelsen nya kunskaper förmedlade på ett sätt som gick att förstå även för den som inte har medicinsk utbildning och intresseväckande sätt att tala om ämnet.

Det var trevlig stämning i salen och givande att se på vilket sätt vi i föreningen skulle kunna samarbeta med och fördjupa insikterna om sjukdomstillstånd, som är snarlika RHC på många sätt. HIV är ju precis som HCV ett RNA-virus, d v s ett listigt elände, som är expert på att mutera och därmed gör behandlingsalternativ så svåra att få fram.

Vi planerar att göra liknande besök under året för att utöka kontaktytan och helt enkelt lära mer om snarlika tillstånd. Detta för att bättre kunna hjälpa våra medlemmar och patienter.

Vid ”pennan”

Tove Frisch, ordförande RHC