OBS! Medlemsbrev, viktigt!

Brev till våra medlemmar.

Först vill vi i styrelsen hälsa er hjärtligt välkomna till ytterligare ett år i RHC.

Vi hoppas förstås också få nya medlemmar.

Som ni vet har vi en ny styrelse sedan den 30:e mars 2019 och vi har upptäckt att vårt medlemsregister är inaktuellt. Därför vill vi nu försöka bringa reda i hur många som faktiskt är medlemmar och hur många som betalt årsavgiften på (SEK) 50 kronor. För att få ordning på vår organisation behöver vi er hjälp på följande punkter:

  • Du som ännu inte har betalt årsavgiften för 2019 kan betala 50 kronor till Nordea plusgirokonto nummer 167 45 42 – 4. Skriv ditt namn, medlemsnummer och att det gäller medlemsavgift.
  • För att vårt medlemsregister ska stämma behöver vi få fullständiga adressuppgifter samt medlemsnummer, mejl- och mobilnummer från er alla.
  • OM du vill avsluta ditt medlemskap är vi tacksamma om du meddelar oss detta så att vi kan stryka dig/er ur medlemsregistret.
  • Vi kommer alltid att publicera viktig information på vår hemsida (www.hepatitc.org). Du kan också googla på Riksföreningen hepatit C.

Vi är så tacksamma för er hjälp och hoppas höra ifrån er snart.

Skicka era svar till tove@tovefrisch.com

Stockholm den 6 oktober 2019

Tove Frisch              Lotta Johansson

Ordförande                         Kassör