Nya läkemedel mot Hepatit C

Det finns behandling mot hepatit C. Sedan 2014 har flera nya läkemedel godkänts och dessa innebär att den tidigare behandlingen med interferon inte längre är aktuell.
Det innebär också kortare behandlingstider, färre och mildare biverkningar och bättre behandlingsresultat för samtliga genotyper.Behandlingen är individuellt utformad och anpassas efter fler olika faktorer. Innan man påbörjar en hepatit C-behandling får man göra en leverskadeutredning på infektionsklinik, där man tar reda på hur ens lever mår.

Hur får jag behandling?
Innan man kan behandlas för hepatit C måste man genomgå en leverskadeutredning där man undersöker hur levern mår, alltså hur allvarligt skadad levern är.Man tar också reda på vilken genotyp av hepatit C patienten har och om hen har andra blodsmittor så som hepatit B och hiv.För att göra en leverskadeutredning ska man kontakta en infektionsklinik.

Behandlingsrekommendationer
I behandlingsrekommendationerna för hepatit C kan du bland annat läsa vilka patientgrupper som prioriteras för behandling,vilka l
läkemedel som rekommenderas för respektive genotyp och leverstatus, om behandling av patienter med hiv och om behandling av patienter med
pågående eller nyligen avslutat bruk av narkotika
läs eller ladda ner rekommendationerna här
Läs mer om läkemedelsbehandling

Läkemedel

Sedan 2014 har fler interferonfria behandlingar godkänts. Dessa har i regel kortare behandlingstid och bättre behandlingsresultat, samt färre och mildare biverkningar.
De nya läkemedlen har ersatt interferonet för att behandla kronisk hepatit C.Från och med den första januari 2017 har behandlingen mot hepatit C förändrats.
Det tidigare läkemedlet Harvoni, som tillverkas av Gilead kommer inte att användas längre, på grund av alltför höga kostnader. Istället kommer nya preparat att användas.
Genotyp Rekommenderade läkemdel
1 Viekirax och Exviera eller Zepatier
2 Epclusa
3 Epclusa
4 Viekirax och ribavirin eller Zepatier
Läkemedelsnamn Substans
Daklinza Daklatasvir
Epclusa Sofosbuvir/velpatasvir
Exviera Dasabuvir
Harvoni Sofosbuvir/ledipasvir
Olysio Simeprevir
Sovaldi Sofosbuvir
Viekirax Ombitasvir/paritaprevir
Zepatier Grazoprevir/elbasvir

Fortfarande kan ibland läkemedel ges i kombination med Ribavirin, men inte lika ofta som tidigare.

Läkemedelsindustri:

Abbvie marknadsför Exviera och Viekirax.
Bristol-Myers Squibb marknadsför Daklinza.
Gilead marknadsför Epclusa, Harvoni och Sovaldi.
Medivir marknadsför Olysio.
MSD marknadsför Zepatier.
Frågor om användning av läkemedel

Om du har frågor angående dina mediciner, hur de fungerar, hur du ska dem och förvara dem eller frågor om biverkningar och användning av läkemedel,

kan du ringa till Läkemedelsupplysningen 0771-46 70 10