Nu får alla behandling mot Hepatit C

Nu får alla behandling mot Hepatit C

hepatit c

Behandlingen är individuellt utformad och anpassas efter fler olika faktorer. Innan man påbörjar en hepatit C-behandling får man göra en leverskadeutredning på infektionsklinik, där man tar reda på hur ens lever mår.

Behandlingsrekommendationer
I behandlingsrekommendationerna för hepatit C kan du bland annat läsa vilka patientgrupper som prioriteras för behandling,vilka
läkemedel som rekommenderas för respektive genotyp och leverstatus, om behandling av patienter med hiv och om behandling av patienter med
pågående eller nyligen avslutat bruk av narkotika
läs eller ladda ner rekommendationerna här
Läs mer om läkemedelsbehandling

Läkemedel

Sedan 2014 har fler interferonfria behandlingar godkänts. Dessa har i regel kortare behandlingstid och bättre behandlingsresultat, samt färre och mildare biverkningar.
De nya läkemedlen har ersatt interferonet för att behandla kronisk hepatit C.Från och med den första januari 2017 har behandlingen mot hepatit C förändrats.
Det tidigare läkemedlet Harvoni, som tillverkas av Gilead kommer inte att användas längre, på grund av alltför höga kostnader. Istället kommer nya preparat att användas.
Genotyp Rekommenderade läkemdel
1 Viekirax och Exviera eller Zepatier
2 Epclusa
3 Epclusa
4 Viekirax och ribavirin eller Zepatier
Läkemedelsnamn Substans
Daklinza Daklatasvir
Epclusa Sofosbuvir/velpatasvir
Exviera Dasabuvir
Harvoni Sofosbuvir/ledipasvir
Olysio Simeprevir
Sovaldi Sofosbuvir
Viekirax Ombitasvir/paritaprevir
Zepatier Grazoprevir/elbasvir

Fortfarande kan ibland läkemedel ges i kombination med Ribavirin, men inte lika ofta som tidigare.

Läkemedelsindustri:

Abbvie marknadsför Exviera och Viekirax.
Bristol-Myers Squibb marknadsför Daklinza.
Gilead marknadsför Epclusa, Harvoni och Sovaldi.
Medivir marknadsför Olysio.
MSD marknadsför Zepatier.
Frågor om användning av läkemedel

Tillägg

Den nya rekommendationen gäller sex av de nya direktverkande läkemedlen som också får subvention av TLV. 

Det aktuella läkemedlen är Zepatier i första hand och i andra hand Harvoni, Epclusa, Maviret och Vosevi vid virusinfektion av genotyp 1 och 4.

Vid genotyp 2 och 3 rekommenderas läkare att i första hand överväga Epclusa och i andra hand Maviret och Vosevi. 

sex-veckors-behandling-rackte-mot-hepatit-c/

Om du har frågor angående dina mediciner, hur de fungerar, hur du ska dem och förvara dem eller frågor om biverkningar och användning av läkemedel,

kan du ringa till Läkemedelsupplysningen 0771-46 70 10

Så här dödas viruset