Nu får alla behandling mot hepatit C och kostnaderna för medicinerna minskar

Nu gör  pressade priser att de nya läkemedlen mot kronisk hepatit C  kommer att rekommenderas till samtliga patienter oavsett stadium av leverfibros.

hepatit c
Alla får behandling -Hepatit C
 Källa Dagens Medicin:

Bakgrunden till beslutet från NT-rådet är att nya trepartsöverläggningar hållits mellan företagen, landstingen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

NT rådet rekommenderar att de lindrigast sjuka bör prioriteras efter de sjukare patienterna, inklusive stamcellstransplanterade patienter och patienter med andra drabbade organ än levern.
Också kvinnor  som önskar bli gravida har förtur, enligt NT-rådets nya rekommendation.

Den nya rekommendationen gäller sex av de nya direktverkande läkemedlen som också får subvention av TLV. 

Det aktuella läkemedlen är Zepatier i första hand och i andra hand Harvoni, Epclusa, Maviret och Vosevi vid virusinfektion av genotyp 1 och 4.

Vid genotyp 2 och 3 rekommenderas läkare att i första hand överväga Epclusa och i andra hand Maviret och Vosevi.