Ni vet väl att det är donationsveckan nu?

Ni vet väl att det är donationsveckan nu?

Om du inte anmält dej till donations registret fundera på hur du vill ha det. För oss som haft eller har hepatit c är det inte aktuellt. Vi får inte donera. Tidigare innan medicinerna kom var runt en fjärdedel av alla levertransplantationer i Sverige orsakade av hepatit c. Idag när alla får behandling ser det annorlunda ut och levern har en självläkande förmåga om du behandlas i tid.
I Sverige kan personer med hepatit C få donera njurar under särskilda omständigheter. Till exempel kan en person med smittan eventuellt få ge bort organ till en annan person som redan bär på viruset.

I USA har man transplanterat njurar från personer med hepatit c, den som mottagit njuren har fått behandling mot hepatit c och detta har fungerat.