MYCKET INTRESSANT FÖRELÄSNING OM NAFLD/NASH AV HANNES HAGSTRÖM FRÅN KAROLINSKA INSTITUTET, SÖNDAGEN DEN 26 MAJ, KL 14.00 PÅ NOAKS ARK, ERIKSBERGSGATAN 46, I STOCKHOLM. VARMT VÄLKOMNA!

NAFLD/NASH motsvarar det man kallar steatos eller fettlever. NAFLD betyder Non Alcoholic Fatty Liver Disease och NASH Non Alcoholic Steatohepatitis, så dessa är hepatitsjukdomar, d v s tillstånd som drabbar levern och är ofattbart vanligt förekommande och därtill oftast okända för bäraren. Man räknar med att ungefär 1/3 av alla i västvärlden och Sverige har åkomman. Den kan därför sägas vara något av en folksjukdom. NAFLD är en livsstilssjukdom som tack och lov går att åtgärda med förändringar av kost och levnadssätt. NASH är NAFLD som har pågått för länge och det blir svårare att behandla och kan innebära levercirrhos och levertransplantation. Det gäller därför att vara uppmärksam på detta tillstånd och sätta in livsstilsförändringarna i tid. Hannes Högström kommer att berätta om dessa diagnoser och tala om vad vi kan göra för att förbättra oddsen. Om vi får tid över, kommer han också att berätta om det intressanta forskningsprojekt de nu har initierat på Karolinska och som Hannes högström leder. Jag hoppas att så många som möjligt kommer, dels för att detta är ett viktigt område inom hepatitforskningen, dels för att det berör så många människor, som inte har en aning om att de lever med fettlever.