Lokalföreningen Hepatit C Stockholm – 1998
Organisationsnummer: 802408-8430
Säte: StockholmStyrelse 2014:
Ordförande Leylüfer Deniz
Kassör Liselott Nordstrand
Ledamot Annmari Rosenstam
Ledamot Hans Nordman
Ledamot Celia Baptista
Suppleant Anne-Li ÅströmRevisor Lars Bergström
Revisor Tussi Lovén
Revisorsuppleant Sandra Olofsson
Revisorsuppleant Ancherie Ljungdahl

Valberedning:
Styrelsen är ålagd att utse en valberedning under verksamhetsåret.

Lokalföreningen Hepatit C Västra Götaland – 2002
Organisationsnummer: 857210-0637
Säte: GöteborgStyrelse 2013:
Ordförande Louise Sjöbäck
Vice ordförande Lena Olsson
Sekreterare Carina Karlsson
Kassör Roland Lundbäck
Ledamot Britt Vinberg
Ledamot Lotta Wallin
Ledamot Gunilla RydstedtExtern revisor Anders Andersson, Revisionsbyrå Sydrevision

Valberedning:
Styrelsen är ålagd att utse en valberedning under verksamhetsåret