Styrelse Riksföreningen Hepatit C

Riksföreningen Hepatit C – 1998
Organisationsnummer: 802406-8507.
Säte: Stockholm.

Styrelse 2015:
Ordförande Suzanne Boren Andersson
Vice ordförande Tove Frisch
Kassör Michael Mogensen
Ledamot Leylüfer Deniz
Informatör Agnetha Lundin Facebook och Hemsida

Suppleant Annmari Rosenstam

Föreningsvald revisor

Roland Lundbäck, Jan Inge Printz

Valberedning: