Styrelse Riksföreningen Hepatit C

Riksföreningen Hepatit C – 1998
Organisationsnummer: 802406-8507.
Säte: Stockholm.

Styrelse 2019:
Ordförande Tove Frisch
Vice ordförande Tommy Lilo
Kassör Lotta Johansson
Ledamot Leylüfer Deniz
Sekreterare Lisbet Fransson

Suppleant Annmari Rosenstam

Suppleant Carina Karlsson

Valberedning: