Styrelse Riksföreningen Hepatit C

Riksföreningen Hepatit C – 1998
Organisationsnummer: 802406-8507.
Säte: Stockholm.

Styrelse 2015:
Ordförande Suzanne Boren Andersson
Vice ordförande Tove Frisch
Kassör Michael Mogensen
Ledamot Leylüfer Deniz
Ledamot Ulla Björk

Suppleant Annmari Rosenstam

Föreningsvald revisor

Roland Lundbäck, Jan Inge Printz

Valberedning: