Nollvision

En svensk nationell handlingsplan mot hepatit B och C Sverige behöver en nationell handlingsplan mot virusorsakad hepatit. Vi efterlyser tydliga mål för prevention, upptäckt och behandling. Kronisk hepatit B och C är vanligt. I Sverige beräknas c:a 30 000 personer ha hepatit B och 45 000 hepatit C. Idag orsakar virusorsakad hepatit mer sjuklighet och … Fortsätt läsa Nollvision