Presentation av föreningen

Tove och Michael

I november 1998, bildades Riksföreningen Hepatit C, eftersom vi insåg att vi inte skulle få det stöd som vi behövde på något annat sätt. Vi hade alla behov av att prata av oss, om symptom, biverkningar under behandling, om rädslan att smitta våra nära och om rädslan att dö. Vi tog reda på fakta, för på vårdinrättningarna fick vi inte veta mycket mer än att ”du har hepatit C”. Vi tröstade oss med att det går att leva nästan normalt med hepatit C.

Genom att göra oss hörda fick vi upp läkarnas ögon för att biverkningarna av behandlingen inte var åldersrelaterade eller inbillade. Idag är personalen på infektionsklinikerna, som behandlar oss, mer lyhörda för hur vi mår och gör vad de kan för att underlätta behandlingen för oss.

Idag vågar många av oss tala om att vi har hepatit C, åtminstone för våra närmaste. Därmed inte sagt att vi basunerar ut att vi är smittade med en sjukdom som de flesta i vår omvärld saknar kunskap om. Denna okunskap är grogrunden för fördomar mot alla de bärare av hepatit C viruset som finns i Sverige idag. Dessa fördomar vill vi bekämpa!

På våra medlemsmöten utbyter vi erfarenheter med varandra, ger varandra motivation till behandling och breddar vår kunskap om hepatit C, genom att anordna föreläsningar med efterföljande frågestunder. Som medlem har man också möjlighet till att få kamratstöd, då behovet av stöd är mycket stort, särskilt i samband med diagnosen och inför behandling.

Vår förhoppning är att kunna bilda lokalföreningar i samtliga län och regioner inom landet. Om du vill vara delaktig med att starta upp en lokalförening på din hemort, kontakta oss, så hjälper vi dig gärna med att komma igång.

Riksföreningen Hepatit C är en ideell organisation, vars ändamål är att samla människor som har/haft hepatit C virus eller som anhörig, och skall tillvarata deras intressen genom att:

  • Med förenings- och bildningsverksamhet medverka till att bryta den isolering som medlemmarna kan drabbas av.
  • Genom sammankomster och personliga kontakter ge råd och stöd till medlemmarna.
  • Bilda opinion kring hepatit C frågor samt verka för att minimera fortsatt smittspridning.
  • Skapa och upprätthålla sådan kontakt med sjukvårdens huvudmän och sjukvårdspersonal som kan vara av värde för medlemmarna.
  • Verka för att vetenskaplig forskning och utveckling bedrivs om sjukdomen.
  • Samarbeta och utbyta erfarenheter med andra organisationer såväl inom som utom landet.

Självklart, är även den som inte är sjuk välkommen som medlem i vår förening. Vi behöver förstärkning av engagemang från alla som är intresserade!