2017

Trailer till Lars Ekdahls film ”The virus” om Hepatit C

The Virus

 

Höga priser akterseglar patienter med hepatit C

Sjukvården smittade Roland med hepatit C för 37 år sedan, ändå står han sist i vårdkön.
– Jag har kontaktat infektionskliniken flera gånger för att få göra behandlingen, men har bara fått avslag. Min lever är alldeles för frisk, enligt de riktlinjer som tillämpas. Det säger LHC Västra Götalands kassör Roland Lundbäck, 69 år.
Hepatit C-patienter befinner sig just nu i ett moment 22-läge. En skadad lever ger klartecken till en behandling, en frisk ger avslag. Roland har sedan de nya läkemedlen lanserades 2015 försökt få göra behandlingen. Men enligt hälso- och sjukvårdslagen kommer endast de svårast sjuka ifråga. Det innebär att enbart personer med fibrosgrad 2-4* erbjuds de nya preparaten…… Läs mer

 

Ny rapport från EASL under rapporter.

 

Är du intresserad av styrelsearbete – kontakta oss!

Det finns mycket som vi kan göra för att väcka opposition innan alla som vill och kan får behandling men till det krävs resurser i form av styrelsemedlemmar och/eller volontärer.

Är du intresserad att göra en insats eller bli styrelseledamot kontakta gärna ordförande Suzanne Borén-Andersson via mobil 070-648 0947 eller mail info@hepatitc.org

2017-02-12

Nytt år och nya möjligheter

Förra året kunde vi se att det kom in fler behandlingsläkemedel, se nedan, på marknaden. I år eller senast nästa år kommer ytterligare några nya läkemedel att introduceras på marknaden. Det är bra att konkurrensen ökar för då blir priserna lägre med fler aktörer på marknaden. Det blev ingen ändring i beslutet från Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket (TLV) som kom i december förra året ang vilka kategorier av patienter som ska få behandling. Fortfarande till vår besvikelse står man fast vid att behandling får man först vid leverstatus F2-F4 och inte F0-F1. Sedan får kvinnor behandling som ska genomgå konstgjord befruktning samt en del sk behjärtansvärda fall. Man måste se till hur sjukdomen hepatit C påverkar hela människan och inte endast se till levern.

Vi i styrelsen kommer jobba vidare med politikerpåverkan för att få till stånd en nationell strategi i Sverige för att eliminera hepatit C. Det behövs ett långsiktigt beslut med medföljande finansiering för att eliminera sjukdomen. Alla SKA få en behandling som VILL och KAN!

I slutet av februari kommer ordförande Suzanne Borén-Andersson och vice ordförande Tove Frisch träffa stadssekreteraren Agneta Karlsson på Socialdepartementet för att diskutera vikten av en nationell strategi.

I närtid har NT-rådet, som beslutar om direktiven för läkemedelsbehandlingen av hepatit C, en översyn och då hoppas vi genom påtryckningar att få till stånd en ändring av vem som ska få behandling.

Vi försöker även väcka opinion genom olika debattartiklar och synas i sociala medier. Dela gärna våra inlägg på Facebook vidare för spridning av information.

 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/hepatit-c-boer-inte-inkluderas-i-hiv-strategin-31386

 

Nyheter från Infektionskliniken 2017

Från och med den första januari 2017 har behandlingen mot hepatit C förändrats. Det tidigare läkemedlet Harvoni, som tillverkas av Gilead kommer inte att användas längre, på grund av alltför höga kostnader. Istället kommer nya preparat att användas.

  • Epclusa; kommer att används vid genotyp 2 och 3. (Ersätter Sovaldi och Daklinza.)
  • Zepatier; kommer att användas vid genotyp 1 och 4 (Ersätter Harvoni)
  • Viekirax i kombination med Exviera kan också användas vid genotyp 1 och 4. Dessa två läkemedel har funnits tidigare, men har då på grund av priset inte använts.

Fortfarande kan ibland läkemedel ges i kombination med Ribavirin, men inte lika ofta som tidigare.