Kan världen eliminera Hepatit till 2030?

 

 

Kan världen eliminera Hepatit till 2030?
1 person av 12 i världen är smittade med hepatit.
10 miljoner nysmittas och 1,4 miljoner dör till följd av hepatit varje år.
Sverige är ett litet land med bra möjligheter att få vård, mediciner och vaccination,
föds du i andra delar av världen har du inte samma rätt att få den vård som finns.
Hepatit är ett världsproblem, människor dör i onödan pga av otillräcklig vård och bristen på förebyggande behandling som vaccin, rena sprutor.

NOhep är en global rörelse som förenar regeringar, sjukvårdspersonal, patienter för att eliminera viral hepatit före 2030.
Det behövs en politisk förändring för att eliminera denna cancerframkallande sjukdom till år 2030.