Informellt styrelsemöte

Fre den 5/4, kl 18.00 träffas vi i den nya styrelsen för RHC för ett informellt möte på Noaks ark, för att underlätta övergången från den gamla styrelsen till den nya. Det blir ingen formell agenda eftersom mötet syftar till att informera oss om saker vi ännu inte fått grepp om och diskutera olika möjligheter när det gäller bl a bank-, arbetsfördelnings- och hemsidesfrågor. Välkomna ni i styrelsen som har möjlighet!

Mvh Tove