Testa dej här Hepatit C

  • Hepatit C är en allvarlig smittsam sjukdom som främst drabbar levern.
  • Det finns enkel tablettbehandling med få biverkningar för att bota hepatit C.
  • Testa här om du tillhör en riskgrupp för att ha smittats av hepatit C.

https://hepatitctest.nu