Hepatit B och kronisk hepatit B

Påminner att det finns en grupp Kronisk hepatit b.
 
Hepatit B-viruset ensamt dödar minst 600 000 personer varje år, vilket är jämförbart med antalet dödsfall i malaria. Mer än två miljarder – nästan en tredjedel av världens befolkning – har smittats av hepatit B. De flesta har tillfrisknat inom några månader, men för omkring 350 miljoner har sjukdomen blivit kronisk. Oavsett om de har symtom eller inte kommer de att vara smittsamma under resten av sitt liv.*
De som har kronisk hepatit B kan slippa allvarliga leverskador om de får behandling i tid. Men de flesta vet inte att de har smittats, eftersom viruset bara kan upptäckas genom ett särskilt blodprov. Vid en vanlig kontroll kan levervärdena se helt normala ut. Hepatit B är därför en smygande mördare som slår till utan förvarning. Det kan dröja tiotals år efter smittotillfället innan symtomen börjar märkas. Men då kan patienten redan ha drabbats av skrumplever eller levercancer. Var fjärde person med kronisk hepatit B dör av någon av de sjukdomarna.
 
Sverige är bland de länder som har lägst förekomst av kronisk hepatit B-smittbärare med <0,5 % bärare i befolkningen. Under åren 2008-17 har antalet smittskyddsanmälda fall varit mellan 1 500 och 2 000 med i huvudsak kroniska smittbärare inflyttade från andra länder[2]. Inhemskt smittade anges till omkring 100 fall årligen