Folkhälsomyndigheten

Idag var vi på folkälsomyndigheten och fick viktig information både om hur vi ska söka bidrag och om hur de ser på vårt arbete o vi på deras. Givande dialog om fortsatt samarbete.