Folkhälsomyndigheten och hepatit

Efter en ny dag på Folkhälsomyndigheten har jag lyft frågan hepatit b och c.
Eftersom det är många som varit drabbade och fortfarande är, så bör man ta frågan på större allvar. Det är en stor grupp som länge levt i skuggan av andra smittsamma sjukdomar som fått ta mer plats. Nog måste vi bli bättre på att höras och synas Kom gärna med idéer hur vi ska jobba vidare.

Lite fakta:

Nollvision