En stor andel hivpositiva är dubbelinfekterade med HIV och Hepatit C

En stor andel hivpositiva är dubbelinfekterade med HIV och Hepatit C. Det är viktigt att få en behandling för sin hepatit c.

Varför är det viktigt för personer som lever med hiv att få behandling mot hepatit C?

I levern finns vissa enzymer som hjälper till att ta hand om ämnen som är skadliga för kroppen, till exempel droger och alkohol. Levern är också en viktig ”mellanstation” för de flesta läkemedel. Även hivläkemedel måste passera levern innan de når sitt ”mål”. För att behandlingen mot hiv ska lyckas krävs en fungerande lever. Om inte levern fungerar kan det bli för mycket – eller för litet – av läkemedlen i kroppen. I vissa fall kan man behöva kompensera för en dålig lever genom att behandla med en högre dos med risk för fler biverkningar.

Idag finns det nya behandling för hepatit C som botar ca 95 % av alla med en hepatit C-infektion. Dubbelinfekterade patienter behandlas på samma sätt som andra patienter med hepatit C. Normal behandlingstid är 12 veckor.

Läs mer länk till Hiv-Sverige  http://www.hiv-sverige.se/om…/dubbelinfektion-med-hepatit-c/

Vill passa på och tipsa om Kvinnocirkeln Sverige för kvinnor som lever med med HIV