En stor andel hivpositiva är dubbelinfekterade med HIV och Hepatit C

En stor andel hivpositiva är dubbelinfekterade med HIV och Hepatit C. Det är viktigt att få en behandling för sin hepatit c.

Läs mer länk till Hiv-Sverige  http://www.hiv-sverige.se/om…/dubbelinfektion-med-hepatit-c/