Bilder från vår resa till Riga

Bilder från Riga. Konferens med RHC.

Vi är nöjda med att regeringen äntligen tagit beslut om en nationell handlingsplan och att alla får sin behandling.

Riksföreningen Hepatit c:s styrelse