Bättre behandling och förebyggande arbete för att eliminera hepatit c

 

Nu har regeringen äntligen givit Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan för eliminering av hepatit C.
Hepatit C ska elimineras till år 2030 i världen enligt det direktiv från WHO som även Sverige skrivit under.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/battre-behandling-och-forebyggande-arbete-for-att-eliminera-hepatit/

Now the Swedish government finally commissioned the Public Health Authority to develop a national action plan for the elimination of hepatitis C.
Hepatitis C is to be eliminated until 2030 in the world according to the WHO directive, which Sweden also signed.

PDFEnglish-version-HCV-UFOLD