Att behandla sig mot Hepatit C virus visar att risken minskar för levertransplantation.

Att behandla sig mot Hepatiti C virus visar att risken minskar för levertransplantation.

Världshälsoorganisationen har förklarat Hepatit C som ett globalt hälsoproblem.
Egypten, med nästan 8% av dess befolkning som diagnostiserats med en kronisk hepatit C-infektion är det land där man är värst drabbade -Hepatit C är den främsta orsaken till levercirros och levercancer.

Som jag tidigare skrev så har levern en förmåga att självläka om viruset försvinner.

Det har kommit mediciner som  botar. Och det efter tre månaders behandling. Utan dom biverkningar som den gamla medicineringen med interferon och ribavirin hade,

Den nya rekommendationen gäller sex av de nya direktverkande läkemedlen som också får subvention av TLV. 

Det aktuella läkemedlen är Zepatier i första hand och i andra hand Harvoni, Epclusa, Maviret och Vosevi vid virusinfektion av genotyp 1 och 4.

Vid genotyp 2 och 3 rekommenderas läkare att i första hand överväga Epclusa och i andra hand Maviret och Vosevi. 

Har ni synpunkter på vad vi bör ta upp på den här sidan så hör av er.