Att behandla sig mot Hepatit C virus visar att risken minskar för levertransplantation.

Att behandla sig mot Hepatiti C virus visar att risken minskar för levertransplantation.

Världshälsoorganisationen har förklarat Hepatit C som ett globalt hälsoproblem.
Egypten, med nästan 8% av dess befolkning som diagnostiserats med en kronisk hepatit C-infektion är det land där man är värst drabbade -Hepatit C är den främsta orsaken till levercirros och levercancer.

Som jag tidigare skrev så har levern en förmåga att självläka om viruset försvinner.
Så grattis till alla som nu fått/får behandling.
Har ni synpunkter på vad vi bör ta upp på den här sidan så hör av er.