Äntligen nu får alla behandling mot Hepatit C

Botande hepatit C-läkemedel kommer nu att subventioneras till alla patienter, även de lindrigast sjuka


Orsaken är att kostnaderna för läkemedlen har sjunkit avsevärt.

Det har kommit mediciner som  botar. Och det efter tre månaders behandling. Utan dom biverkningar som den gamla medicineringen med interferon och ribavirin hade,

Den nya rekommendationen gäller sex av de nya direktverkande läkemedlen som också får subvention av TLV. 

Det aktuella läkemedlen är Zepatier i första hand och i andra hand Harvoni, Epclusa, Maviret och Vosevi vid virusinfektion av genotyp 1 och 4.

Vid genotyp 2 och 3 rekommenderas läkare att i första hand överväga Epclusa och i andra hand Maviret och Vosevi. 


Nu får alla sin behandling