Alla skulle kunna botas från hepatit c men priset är för högt

Sverige skulle kunna bota alla med leversjukdomen hepatit C, men frågan är har vi råd?

Just nu pågår förhandlingar mellan svenska myndigheter och läkemedelsbolag om hur mycket medicinerna får kosta för att de 40.000 svenskar som behöver ska kunna få dem.

Idag kostar en behandling mot sjukdomen 300000 kr och den botar sjukdomen till 95 proent av fallen. 6000 har redan fått behandling men levern måste ha kommit i fibrosgrad tre för att du ska få behandlingen.

För att Sverige ska ha råd att ge medicinerna till alla som behöver dem får behandlingen maximalt kosta 100.000 kronor, enligt NT-rådet på Sveriges kommuner och landsting som tillsammans med TLV just nu förhandlar om priset med flera bolag som tillverkar medicinerna.

Inom närmaste dagarna kommer vi att veta hur förhandlingarna går gällande medicinerna.

Vår åsikt är att alla ska ha rätt att få behandling. För kostnaderna för sjukdomen i slutänden kan bli stora för sjukvården, leversvikt, cancer och levertransplantation för att inte tala om det mänskliga lidandet sjukdomen innebär.

Alla med hepatit-c skulle kunna botas i Sverige men priset är för högt