Smittskyddsläkare Stephan Stenmark om hur vi ska eliminera Hepatit C i Sverige

Hör smittskyddsläkaren Stephan Stenmark om hur vi ska eliminera Hepatit C. mycket intressant föreläsning om hur läget ser ut idag gällande Hepatit C.

Viktigt att nå alla som är drabbade och sprututbyte är ett sätt att nå aktiva missbrukare.