Mer om Hepatit C

MYCKET INTRESSANT FÖRELÄSNING OM NAFLD/NASH AV HANNES HAGSTRÖM FRÅN KAROLINSKA INSTITUTET, SÖNDAGEN DEN 26 MAJ, KL 14.00 PÅ NOAKS ARK, ERIKSBERGSGATAN 46, I STOCKHOLM. VARMT VÄLKOMNA!

8 april, 2019
Nyheter

NAFLD/NASH motsvarar det man kallar steatos eller fettlever. NAFLD betyder Non Alcoholic Fatty Liver Disease och NASH Non Alcoholic Steatohepatitis, så dessa är hepatitsjukdomar, d v s tillstånd som drabbar levern och är ofattbart vanligt förekommande och därtill oftast okända för bäraren. Man räknar med att ungefär 1/3 av alla i västvärlden och Sverige har […]

Protokoll från RHC:s årsmöte, 30/3, 2019

3 april, 2019
Nyheter

Magnus Strand valdes till mötesordförande och öppnade mötet Till sekreterare valdes Tove Frisch Till rösträknare valdes Michael Mogensen  (röstlängd) Utlysande av årsmötet hade gjorts stadgeenligt, d v s mer än fyra veckor före mötet Dagordningen godkändes Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt verksam-hetsplan och ekonomisk redogörelse med resultat- och balansrapporter godkändes Revisionsberättelse godkändes (med balansräkning) Årsmötet […]

Informellt styrelsemöte

31 mars, 2019
Nyheter

Fre den 5/4, kl 18.00 träffas vi i den nya styrelsen för RHC för ett informellt möte på Noaks ark, för att underlätta övergången från den gamla styrelsen till den nya. Det blir ingen formell agenda eftersom mötet syftar till att informera oss om saker vi ännu inte fått grepp om och diskutera olika möjligheter […]

”Postkongress” på Hilton Slussen den 21/3, 2019

30 mars, 2019
Nyheter

Jag, Tove Frisch, Leylufter Deniz och Annmari Rosenstam besökte häromdagen en föresläsningsserie om HIV, arrangerad av Mediahuset i Göteborg AB. Moderator var Anders Sönnenborg, som gjorde ett utmärkt arbete. Han var klar, redig och kunnig. Flera föreläsare talade om, i tur och ordning, HIV-reservoarer i lymfkörtlar hos ”elitkontrollanter” och tidigt behandlade, TBA, ”Supersize me – […]

Riksföreningen hepatit c har Årsmöte 30 Mars

28 februari, 2019
Nyheter

Riksföreningen hepatit c har vårt Årsmöte Lördag 30 Mars klockan.13.00 Vi håller till på Noaks Ark i Stockholm och bjuder på smörgåstårta. Sista dag för anmälan till årsmötet är den den 23 Mars. Välkommen med din anmälan Maila oss här om du är intresserad att delta Eller på 072 858 44 77 info@hepatitc.org Årsmöteshandlingar laddar […]

Vad händer nu idag hepatit c

6 januari, 2019
Nyheter

Nu händer det saker i Sverige. Man öppnar sprutbyten för att undvika smittspridning  av hepatit c och Hiv hos personer som är i ett aktivt drogmissbruk. Brukareföreningen Stockholm har startat ett hepatit c projekt som leder till snabba svar om du smittats och snabb behandling På våra fångvårdsanstalter behandlar man mot hepatit c. Alla har […]

Om sprutbyte och hepatit c

12 december, 2018
Nyheter

Sprutbyte är nödvändigt för att folk ska slippa smittor av olika slag. Lund och Malmö har haft sprutbyte i många år och har också mycket färre fall med hepatit b,  hepatit C och HiV. Hade Sverige agerat snabbare i den här frågan hade vi inte haft den epidemi vi har av smittade. Och kostnaderna hade […]