Mer om Hepatit C

Mitt möte med en patientförening i Tbilisi

8 oktober, 2019
Nyheter

My meeting on the 12th of September, 2019, with the new ELPA member, the hepatitis C organisation in Tbilisi, Georgia Temur and Irina very generously agreed on meeting me in a very special restaurant, Belle ville,  with old furniture and atmosphere, owned by a very famous cinema and drama actress, in the artistic, maybe bohemic, […]

Möte om NAFLD, fettlever, i Sevilla, 26 september, 2019

8 oktober, 2019
Nyheter

ELPA-mötet i Sevilla den 26 september, 2019 Förutom ett styrelsemöte i ELPA hade vi ett forskningsmöte om NAFLD med både läkar- och patientframträdanden. Det är om detta jag här kort skall berätta. NAFLD är den engelska förkortningen för Non Alcoholic Fatty Liver Disease, d v s fettlever, som inte i första hand är orsakad av […]

OBS! Medlemsbrev, viktigt!

6 oktober, 2019
Nyheter

Brev till våra medlemmar. Först vill vi i styrelsen hälsa er hjärtligt välkomna till ytterligare ett år i RHC. Vi hoppas förstås också få nya medlemmar. Som ni vet har vi en ny styrelse sedan den 30:e mars 2019 och vi har upptäckt att vårt medlemsregister är inaktuellt. Därför vill vi nu försöka bringa reda […]

Ny jourtelefon

28 augusti, 2019
Nyheter

Vi har fr o m den 1 sept, 2019 en ny jourtelefon med nummer 0793-149094.

Folkhälsomyndigheten

22 augusti, 2019
Nyheter

Idag var vi på folkälsomyndigheten och fick viktig information både om hur vi ska söka bidrag och om hur de ser på vårt arbete o vi på deras. Givande dialog om fortsatt samarbete.

OBS! Läs detta. Viktigt.

22 augusti, 2019
Nyheter

Hej alla intresserade, sjuka som friska! Jag vill bara som ordförande redan nu flagga för att vi snart kommer att ändra en del adresser o telnr. Vi har just köpt en ny jourtelefon med nytt nummer (meddelas snart) bl a så titta lite extra noga innan ni mailar eller ringer de närmaste dagarna. Fb- sidan […]

Protokoll från RHC:s årsmöte, 30/3, 2019

3 april, 2019
Nyheter

Magnus Strand valdes till mötesordförande och öppnade mötet Till sekreterare valdes Tove Frisch Till rösträknare valdes Michael Mogensen  (röstlängd) Utlysande av årsmötet hade gjorts stadgeenligt, d v s mer än fyra veckor före mötet Dagordningen godkändes Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt verksam-hetsplan och ekonomisk redogörelse med resultat- och balansrapporter godkändes Revisionsberättelse godkändes (med balansräkning) Årsmötet […]