Hör smittskyddsläkaren Stephan Stenmark om hur vi ska eliminera Hepatit C i Sverige

Hör smittskyddsläkaren Stephan Stenmark om hur vi ska eliminera Hepatit C i Sverige, mycket intressant föreläsning om hur läget ser ut idag gällande Hepatit C.

Viktigt att nå alla som är drabbade och sprututbyte är ett sätt att nå aktiva missbrukare.