28 juli world hepatitis day

60% av alla fall av levercancer i världen orsakas av hepatit b och c.

Hepatit C ska elimineras till år 2030 i världen enligt det direktiv från WHO som även Sverige skrivit under..
#WorldHepatitisDay 28 Juli

/