Transplantera organ smittade med hepatit c

Detta är glädjande nyheter för personer som väntar på ett organ.

SAN FRANCISCO – Direktverkande antivirala läkemedel kan göra transplantationen av organ smittade med hepatit C säkra för mottagare som inte har viruset, visar ny forskning.

Denna upptäckt kan expandera poolen av organ som är tillgängliga för transplantation, säger Nikhil Kapila, MD, från Cleveland Clinic Florida i Weston.

Ny studie visar hög utläkning efter 8 veckors behandling med Maviret vid kompenserad cirros hos patienter utan tidigare hepatit C-behandling.