Upplysningskampanj om hepatisk encefalopati

Hepatisk encefalopati (HE) är en allvarlig komplikation till levercirros. Förekomsten är svårbedömd och troligtvis underskattad, men det beräknas att minst 5.400 svenskar kan ha levercirros och upp till 40% av dessa, drygt 2.000 personer, kan vara drabbade av HE. Det är ett tillstånd som alltför ofta förbises av sjukvården då symptomen, såsom förvirring och personlighetsförändring, lätt kan tillskrivas andra orsaker. Nu finns användbar information från Riksföreningen Hepatit-C om HE; för patienter, anhöriga och beslutsfattare att ladda ner. Målet är att främja en tidig och korrekt diagnos, vilket är en förutsättning för bästa möjliga vård och gör en stor skillnad för alla inblandade.

HE uppstår när levern inte längre kan avlägsna toxiner från blodet. Toxinerna når därför hjärnan, vilket ger upphov till en rad symptom som påverkar såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Exempel på symptom kan vara minnessvårigheter, dåligt omdöme, dålig koordination och dålig andedräkt.

Tillsammans med den europeiska patientföreningen European Liver Patients Association, ELPA, har Riksföreningen Hepatit-C tagit fram informationsmaterial om HE. Läkemedelsföretaget Norgine har stött kampanjen med finansiering. Materialet består av två delar, som finns att ladda ner från Resurser

Hepatisk encefalopati – Patientinformation

Information om vad HE är, vilka symptomen är och hur det kan behandlas.

 Hepatisk encefalopati i Sverige

Information om konsekvenserna av HE för patienten, dess anhöriga och samhället. Tydliga uppmaningar till beslutsfattare, sjukvårdspersonal samt patientföreningar kring hur de kan förbättra omhändertagandet. De tre tydligaste hindren till en bättre vård förklaras.

Äntligen nu får alla behandling för hepatit c

Botande hepatit C-läkemedel kommer nu att subventioneras till alla patienter, även de lindrigast sjuka.


Orsaken är att kostnaderna för läkemedlen har sjunkit avsevärt.
Verkligen glädjande.  En tidig Julklapp till alla som brottats med sjukdomen.


Nu får alla sin behandling

God Jul till alla som läser den här sidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla skulle kunna botas från hepatit c men priset är för högt

Sverige skulle kunna bota alla med leversjukdomen hepatit C, men frågan är har vi råd?

Just nu pågår förhandlingar mellan svenska myndigheter och läkemedelsbolag om hur mycket medicinerna får kosta för att de 40.000 svenskar som behöver ska kunna få dem.

Idag kostar en behandling mot sjukdomen  300000 kr och den botar sjukdomen till 95 proent av fallen. 6000 har redan fått behandling men levern måste ha kommit i fibrosgrad tre för att du ska få behandlingen.

För att Sverige ska ha råd att ge medicinerna till alla som behöver dem får behandlingen maximalt kosta 100.000 kronor, enligt NT-rådet på Sveriges kommuner och landsting som tillsammans med TLV just nu förhandlar om priset med flera bolag som tillverkar medicinerna.

Inom närmaste dagarna kommer vi att veta hur förhandlingarna går gällande medicinerna.

Vår åsikt är att alla ska ha rätt att få behandling. För kostnaderna för sjukdomen i slutänden kan bli stora för sjukvården, leversvikt, cancer och levertransplantation för att inte tala om det mänskliga lidandet sjukdomen innebär.

Alla med hepatit-c skulle kunna botas i Sverige men priset är för högt

Nu har vi landat efter en intensiv helg på Stockholms centralstation

Vi hade otroligt många intresserade personer som kom fram och ville prata. Många tog med sig en folder att läsa. Vi tror och hoppas att allt fler kommer att testa sig för Hepatit C.Vår kamp för att alla som blivit sjuka ska få behandling och hjälp fortsätter lika intensivt som vanligt.

Gilla vår sida på Facebook för att stötta oss! Du kan också bli medlem här på hemsidan.

Aktiviteten på Centralstationen genomförs i samband med European testing week och med ekonomiskt stöd från Abbvie, Gilead och Merck Sharp & Dohme

På bilden syns Suzanne, Michael, Ullla och Agnetha

Informationskampanj på Centralstationen

 

Tove och Michael informerar

I samband med European HIV-Hepatitis Testing Week genomför vi på Riksföreningen hepatit C vi en informationskampanj på Centralstationen i Stockholm. Vi kommer att berätta om vårt arbete, uppmana alla till att testa sig och dela ut viktig information.

Sista chansen att träffa oss! Vi har mycket godis och många pennor kvar, kom och säg hej! Vi står här till 14.00.

Vi har haft många bra samtal med nyfikna medborgare och intressanta diskussioner men vi vill alltid träffa fler.

Aktiviteten på Centralstationen genomförs i samband med European testing week och med ekonomiskt stöd från Abbvie, Gilead och Merck Sharp & Dohme

Nu är montern klar och fin!

Kom och träffa oss, ta en penna, ät godis och prata med oss om hepatit C och vårt arbete. Vi är här under hela helgen!

Plats
Stockholms centralstation, övre hallen
Datum och tid
17 november – 14.00-18.00
18 november – 10.00-16.00
19 november – 10.00-14.00

Aktiviteten på Centralstationen genomförs i samband med European testing week och med ekonomiskt stöd från Abbvie, Gilead och Merck Sharp & Dohme

Kom och träffa oss i Riksföreningen Hepatit C!

 

200 000 personer passerar centralstationen varje dag. Rent statistiskt bär 800 av besökarna på viruset hepatit C.

Idag har 40 000 svenskar hepatit C. Trots att sjukdomen idag går att bota är det bara de allra sjukaste som får behandling. Det tycker vi på Riksföreningen hepatit C är ett misslyckande för samhället!

I samband med European HIV-Hepatitis Testing Week genomför vi på Riksföreningen hepatit C vi en informationskampanj på Centralstationen i Stockholm. Vi kommer att berätta om vårt arbete, uppmana alla till att testa sig och dela ut viktig information.

Välkommen att besöka vår monter, ta en penna, ät godis eller prata med oss om hepatit C!

Plats

Stockholms centralstation, övre hallen

Datum och tid

17 november – 14.00-18.00

18 november – 10.00-16.00

19 november – 10.00-14.00

Aktiviteten på Centralstationen genomförs i samband med European testing week och med ekonomiskt stöd från Abbvie, Gilead och Merck Sharp & Dohme

 

Gilla gärna vår sida på Facebook och stötta vår kamp för att fler ska testa sig och få bli friska. Du kan också bli medlem på plats eller här på vår hemsida.

Hur Mår din lever ?