Nu får alla behandling mot Hepatit C RHC

Nu har regeringen äntligen givit Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan för eliminering av hepatit C.
Hepatit C ska elimineras till år 2030 i världen enligt det direktiv från WHO som även Sverige skrivit under. Om vi ska lyckas med målet att eliminera hepatit är det viktigt att se över befintliga system för att kunna bli effektivare i både behandling och förebyggande arbete, säger socialminister Annika Strandhäll.

Sedan årsskiftet ingår läkemedel mot sjukdomen i högkostnadsskyddet för alla patientgrupper. Kostnaderna för att behandla med de nya effektiva läkemedlen har också sjunkit väsentligt jämfört med då de introducerades för några år sedan. Samtidigt finns svårigheter när det gäller att nå ut med behandling. Det finns också ett mörkertal kring antalet smittade.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/battre-behandling-och-forebyggande-arbete-for-att-eliminera-hepatit/

Now the Swedish government finally commissioned the Public Health Authority to develop a national action plan for the elimination of hepatitis C.
Hepatitis C is to be eliminated until 2030 in the world according to the WHO directive, which Sweden also signed.

PDFEnglish-version-HCV-UFOLD